Informații colectori

GreenPoint Management S.A este un operator economic autorizat sa isi desfasoare activitatea la nivel national prin Licenta de operare nr. 5 din 10 mai 2017 emisa de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului. Compania doreste sa achizitioneze trasabilitate pentru deseuri de ambalaje libere de sarcina numai de la operatori de salubrizare autorizati, statii de sortare si centre de management integrat al deseurilor pentru reciclarea si valorificarea sau incinerarea in instalatii de incinerare cu valorificare de energie. In vederea demararii actiunii de colaborare cu societatea noastra, este necesara prezentarea urmatoarelor documente :

A. Documente spre analiza (transmitere prin e-mail) :

  • copie CUI
  • Copie Autorizatie de mediu
  • Copie Act Constitutiv
  • Copie certificat constatator (nu mai vechi de 60 de zile)
  • estimare lunara a cantitatilor pe tipuri de materiale reciclabile colectate/sortate la nivelul anului 2017.

B. Audit tehnic (verificare in teren) – dotarile tehnice specifice in autorizatia de mediu trebuie sa coincida cu cele prezentate in teren.