• Acasa
  • Legislatie

Legislatie

Lege Descarca
Ordinul 60/2020 privind modificarea si completarea anexelor la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu" si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia Descarca
Ordonanta urgenta 50/2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu si pentru modificarea si completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje Descarca
Legea 188/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor Descarca
Legea 31/2019 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu Descarca
Ordinul 140/2019 privind aprobarea Metodologiei pentru elaborarea, monitorizarea, evaluarea si revizuirea planurilor judetene de gestionare a deseurilor si a planului de gestionare a deseurilor pentru municipiul Bucuresti Descarca
Ordinul 149/2019 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu Descarca
Legea 143/2018 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 48/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu Descarca
Ordinul 1362/2018 privind aprobarea Procedurii de autorizare, avizare anuala si de retragere a dreptului de operare a organizatiilor care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului Descarca
Ordonanta urgenta 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu Descarca
Hotararea 942/2017 privind aprobarea Planului national de gestionare a deseurilor Descarca
Plan National din 2017 de Gestionare a Deseurilor Descarca
Ordinul 591/2017 pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu" si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia Descarca
Ordinul 932/2016 privind aprobarea Procedurii de autorizare pentru preluarea responsabilitatii gestionarii deseurilor de ambalaje Descarca
Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje Descarca
Ordinul 192/2014 privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu Descarca
Ordonanta 31/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu Descarca
Ordinul 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje Descarca
Legea 211/2011 privind regimul deseurilor - REPUBLICARE Descarca
Hotararea 358/2007 pentru modificarea anexei nr. 2 "Planul national de gestionare a deseurilor" la Hotararea Guvernului nr. 1.470/2004 privind aprobarea Strategiei nationale de gestionare a deseurilor si a Planului national de gestionare a deseurilor Descarca
Ordinul 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu Descarca
Ordinul 1385/2006 privind aprobarea Procedurii de participare a publicului la elaborarea, modificarea sau revizuirea planurilor de gestionare a deseurilor, adoptate sau aprobate la nivel national, regional si judetean Descarca
Ordinul 1274/2005 privind emiterea avizului de mediu la incetarea activitatilor de eliminare a deseurilor, respectiv depozitare si incinerare Descarca
Ordonanta urgenta 196/2005 privind Fondul pentru mediu Descarca
Ordinul 1281/2005 privind stabilirea modalitatilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale in scopul aplicarii colectarii selective Descarca
Ordinul 756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deseurilor Descarca
Hotararea 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase Descarca
PROCEDURA DE SELECTARE A OPERATORILOR ECONOMICI CARE GESTIONEAZA DESEURILE DE AMBALAJE Descarca